จำนวนนักเรียน 230 คน
ใบข้าว

วิรัลพัทร ชื่นชิต
ウィランパット チュンチッ

วิรัลพัทร ชื่นชิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 
 
เฟิร์ส

พัชราลักษณ์ แซ่ฮ่อง
パッチャララック セオン

พัชราลักษณ์ แซ่ฮ่อง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
 
 
วิว

ปิยพร จามจุรี
ピヤポーン チャムチュリー

ปิยพร จามจุรี
โรงเรียนบ้านนบ
 
 
ปัญปัญ

ปัญญพัฒน์ รัตนะ
パンヤパット ラタナ

ปัญญพัฒน์ รัตนะ
โรงเรียนอารียาศึกษา
 
 
ข้าวโพด

ณิชาภัทร์ ช่อฟ้า
ニチャパット チョーファー

ณิชาภัทร์ ช่อฟ้า
โรงเรียนสิทธาภัทร์
 
 
อัศวานีย์

กันธิตา ยั่งยืน
カンティッター ヤンユン

กันธิตา ยั่งยืน
โรงเรียนวัดท่าไทร
 
 
มาร์วิน

มาร์วิน รูแลนด์
マーヴィン ルーランド

มาร์วิน รูแลนด์
โรงเรียนอารียาศึกษา
 
 
ติณห์

ภัทรพล ขันคลาย
パッタラフォン カンカーイ

ภัทรพล ขันคลาย
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
 
 
ทาโร

เด็กชายทาโร มินามิ
たろう みなみ

เด็กชายทาโร มินามิ
ประเทศญี่ปุ่น
 
 
ไกด์

ณัชพล อาการส
ナチャフォン アーカーロット

ณัชพล อาการส
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
อัฆฒ์

ชัยภัทร ศิริรักษ์
チャイパット シリラック

ชัยภัทร  ศิริรักษ์
โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา
 
 
คุณ

คุณานนท์ จาบรรณ์
クナノン ジャバン

คุณานนท์ จาบรรณ์
โรงเรียนทุ่งสง