นายเคน โคกะ

賢 古賀
ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

อนาคตอยู่ในกำมือของตัวนักเรียนเอง

ดร.เชาว์ เต็มรักษ์

Dr.テムラック・チャオ
ผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ

เวลาเท่ากัน แต่ความสำเร็จต่างกัน

นายเคนต้า อะมะโน

天野・健太
ผู้อำนวยการสำนักงานเอเซียยานาากาวา

鶏口となるも牛後となるなかれ

นายณรงค์ สุทธิภักดี

ナロン・スチパックデー
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน

นายสมทรง ฝั่งชลจิตร

ソムソン・ファンチョンジット
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อุปสรรรคคือสิ่งที่น่ากลัว ยามเมื่อคุณละสายตาไปจากจุดหมายปลายทาง

นางสาววนิดา สายทองอินทร์

ワニダー・サイトーンイン
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอน

นายเมธาสิทธิ์ การัยภูมิ

メイターチット・カライプーム
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ทุกปัญหามีทางออก ใช้ชีวิตอย่างมีสติ (Every problem has a solution. Live life consciously)