ยานากาวาใต้ต้นจำปาทอง

ต้นจำปาทองเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนคุณพ่อจิตต์ เต็มรักษ์ ซึ่งเป็นพ่อของ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเป็นผู้ปลูกไว้ให้สมัยยังมีชีวิตอยู่ จนบัดนี้ ทำให้เกิดความร่มเย็นภายในโรงเรียน สร้างอากาศที่ดีบริสุทธิ์ให้นักเรียนและมีระบบน้ำใต้ดินที่ดีมีคุณภาพ ส่งผลนำน้ำมาผลิตให้นักเรียนดื่มได้อย่างดี และได้สร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้

อาคารเรียน

เป็นอาคารเรียน 3 ชั้นรูปทรงผสมผสานความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น หลังคาเป็นรูปทรงไหว้ (สวัสดี) โดยการนำภูเขาหลวงซึ่งสูงสุดในภาคใต้มาชนกับภูเขาฟุจิซึ่งสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น

ห้องสมุดยานากาวา

อยู่ชั้น 1 ของอาคารเรียนหลัก ตรงข้ามห้องพักครู ได้รวบรวมหนังสือไทยและญี่ปุ่น เป็นห้องจัดกิจกรรม PBL และสภานักเรียน และเสริมทักษะการอ่าน

ห้องประชุมคิวชู

อยู่ชั้น 3 ชั้นในอาหารเรียนหลักเป็นห้องประชุมใหญ่ที่สุดของโรงเรียนชื่อคิวชูรองรับนักเรียนได้ 300 คน เป็นเวที Yanagawa Talk และการแสดงกิจกรรมต่าง พิธีจบการศึกษาและเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ

มุมพักผ่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เป็นที่นั่งสำหรับพักผ่อนอยู่ในลานสวนมังคุดหน้าโรงเรียนสำหรับรับแขกทั่วไปและผู้ปกครองที่มาคอยรับลูกและนักเรียนมานั่งพบปะพูดคุยหลังเลิกเรียนและเสาร์-อาทิตย์

หอพักหญิงศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน ห่างจากโรงเรียน 2 นาที อาคารใหม่ 3 ชั้น มีชั้นดาษฟ้าสำหรับผักผ่อน รองรับรับนักเรียนหญิงจำนวน 100 คน

หอพักชาย

ห่างจากโรงเรียน 300 เมตร บนพื้นที่ 4 ไร่ ร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ สวนมังคุด เงาะ ทุเรียน ปลอดภัย มีรั่วรอบครูดูแล 24 ชั่วโมง นักเรียนใช้ชีวิตเสมือนบ้านเอง

ลานน้ำดื่มเดลิกะ

โรงเรียนได้จัดทำลานน้ำดื่มสะอาดสามารถดื่มจากก๊อกได้เลย น้ำจากโรงงานน้ำของโรงเรียนโดยใช้เครื่องเดลิกะจากประเทศปรับสภาพน้ำให้เป็นด่างอ่อนๆ ประจุลบดีต่อสุภาพ

ลานพัฒนาทักษะชีวิตยานากาวา

เป็นสถานที่พัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปใช้ได้จริง นักเรียนสามารถใช้เป็นนั่งเล่น พูดคุย รับประทานอาหารหรืออาหารว่างได้ตามอัธยาศัย

ลานออกกำลังกาย

ใต้ต้นมังคุร่มรื่นโรงเรียนได้เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับนักเรียนที่ชอบออกกำลังกาย สามารถใช้ได้ช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน หรือเสาร์-อาทิตย์

ห้องสุขา

ห้องสุขา ตั้งอยู่หลังอาคารเรียนหลัก จำนวน 2 หลังแต่ละหลังละ 20 ห้อง และลานจอดรถอีก 1หลัง จำนวน 20 ห้องมีห้องสุขาสไตล์ญี่ปุ่นจำนวน 5 ห้อง