มุมพักผ่อนยานากาวา

  • ที่ตั้ง : ลานหน้าอาคารเรียน ใต้ร่มจำปาทอง
  • เปิดบริการ : 07:00 น.- 17:00 น. ทุกวัน
  • สร้างเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2558

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดความเห็น @มุมพักผ่อนยานากาวา

ตั้งอยู่ท่ามกลางร่มจำปาทองและต้นมังคุด อากาศถ่ายเทได้สะดวก เย็นสบาย มีความเหมาะสมในการนั่งพักผ่อน รองรับผู้ปกครองที่จะรับลูก และแขกผู้มาเยือนโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีปลั๊กสำหรับชาร์จโทรศัพท์ หรือโน็ตบุ๊ค เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนเวลามาเรียนหนังสือได้ด้วย