คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ไหน ?

เลขที่ 124/8 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ห่างจากสี่แยกเบญจมราชูทิศ เดินทางไปทางมหาวิมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 3 กิโลเมตร

ใช้หลักสูตรอะไรในการจัดการเรียนการสอน ?

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMTP โปรแกรมวิทยาศาสตร์ (Science)คณิตศาสตร์ (Math)และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer)เพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)ภาษาอังกฤษ (English)ทักษะชีวิตและโครงงาน( Life skills & Project based learning:PBL)

มีการสอบเข้าไหม ?

มีการทดสอบ 5 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อวัดความถนัดทางการเรียน  และสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับทัศนคติทางการเรียนทิศทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียน

สอบเข้าเมื่อไร ?

สามารถมาสมัครและสอบได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 08:30 น.- 17:00 น. ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา

ภาษาญี่ปุ่นใครสอน ?

ครูสอนมีทั้งเจ้าของภาษาและครูไทยที่จบสาขาภาษาญี่ปุ่น ณ ตอนนี้มีครูสอนภาษาญี่ปุ่น 4 คน เป็นครูญี่ปุ่น 2คน และครูไทย 2 คน

มีหอพักบริการสำหรับนักเรียนต่างจังหวัดไหม ?

โรงเรียนมีหอพักหญิงและหอพักชายแยกชัดเจน มีครูประจำหอพัก ดูแล 24 ชั่วโมง หอพักตั้งอยู่หน้าโรงเรียน มีความปลอดภัย ในห้องพักหญิงอยู่ด้วยกัน 3 คน นักเรียนชาย 4-6 คน แล้วแต่ขนาดของห้องพัก

นักเรียนมาจากที่ไหนบ้าง ?

มีนักเรียนเดินทางมาเรียนจากทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และภาคใต้เกือบทุกจังหวัด จะทำให้

จบการศึกษาแล้วไปต่อที่ไหนได้บ้าง ?

จบการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น สามารถนำไปสอบเข้าเรียนต่อได้ทั่วโลก ที่ผ่านมานักเรียนไปเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศญี่ปุ่น และโรงเรียนยอดนิยมในประเทศไทย นอกจากนี้โรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือทางศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ระบบการศึกษาโคเซนซึ่งมีทั้งระบบโค้ต้าทุนการศึกษาและสอบเข้า

การเรียนไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเข้าไหม ?

โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมยานากาวา นักเรียนที่จบการที่นี่สามารถเรียนต่อได้เลย และมีนักเรียนเดินทางไปเรียนปีละ 10-15 คน

ขอทราบค่าเล่าเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา ?

เทอมละ 60,000 บาท รวมค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าที่พัก สามารถแบ่งชำระได้ สามาถดูรายละเอียดได้จากที่นี่