จำนวนนักเรียน 230 คน
เหวินเหวิน

เด็กชายโมเจียนเหวิน วัง

เด็กชายโมเจียนเหวิน วัง
Jinghong Shi Shaolin Wenwu School
 
 
กาฟิว

นายอธิปัตย์ หัสดินทร์

นายอธิปัตย์ หัสดินทร์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 
 
ฮารุ

เด็กหญิงฮิการุ อูเอดะ

เด็กหญิงฮิการุ อูเอดะ
โรงเรียนดัดดรุณี
 
 
เจมส์

นายปวเรศ ก่อรุ่งเรือง

นายปวเรศ ก่อรุ่งเรือง
โรงเรียนตันติวัตร
 
 
บินหลา

เด็กหญิงสขิลา เชาวลิต

เด็กหญิงสขิลา เชาวลิต
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
 
ปอโต้

เด็กชายพงษธร เติมเต็ม

เด็กชายพงษธร เติมเต็ม
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
 
 
ปิ๊ปโป้

เด็กชายพงศกร ศรีสุข

เด็กชายพงศกร ศรีสุข
โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล
 
 
แอมป์

อัญชิษฐา แก้วกัน

อัญชิษฐา แก้วกัน
โรงเรียนชลกันยานุกูล
 
 
หนูดี

แสนดี กิจวิจิตร
サンディー・キットウィッチット

แสนดี กิจวิจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
 
 
ฟิล์ม

รสริน วัฒนสุข
ロサリン・ワタナスック

รสริน วัฒนสุข
โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา
 
 
หงส์

ฐิติภา สังข์ชุม
ティティパー・サンチュム

ฐิติภา สังข์ชุม
Home School
 
 
ออม

ภานุมาศ โททอง
パヌマート・トートーン

ภานุมาศ โททอง
โรงเรียนอนุบาลไกรแก้ว