จำนวนนักเรียน 152 คน
フォーカス

ณัฏฐวีกร ใจสว่าง (โฟกัส)
ナッタウィーゴーン•ジャイサワーン

ณัฏฐวีกร ใจสว่าง (โฟกัส)
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ショウ

พัชรพล ณ นคร (โช)
パッチャラポン ナナコーン

พัชรพล ณ นคร (โช)
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
 
 
ビーム

แทนคุณ เกียรติเวชสิทธิ์ (บีม)
テンクン ギャティウェチャシ

แทนคุณ เกียรติเวชสิทธิ์ (บีม)
โรงเรียนบ้านไชยภักดี จังหวัดตรัง
 
 
オーム

ธิติ สุภากาญจน์ (โอม)
ティディ スパガーン

ธิติ สุภากาญจน์ (โอม)
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
トンリュウ

พงศ์พล พุ่มช่วย (ต้นหลิว)
ポンポン プムチュワイ

พงศ์พล พุ่มช่วย (ต้นหลิว)
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จังหวัดตรัง
 
 
トーイ

ธนธรณ์ พิกุลทอง (ทรอส)
タナトーン ピグントーン

ธนธรณ์ พิกุลทอง (ทรอส)
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
 
 
ノンメーク

ณัฐพากย์ ภูริพัทรพันธ์ุ (เมฆ)
ナッタパー プーリパッタン

ณัฐพากย์ ภูริพัทรพันธ์ุ (เมฆ)
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 นครศรีธรรมราช
 
 
フィシー

ธนัชพร แซ่แต้ (เฟรชชี่)
タナッチャポーン セーテー

ธนัชพร แซ่แต้ (เฟรชชี่)
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) จังหวัดสงขลา
 
 
テーテー

พิชรัชต์ ยมนา (ต้นหอม)
ピチャラ ヨンマナー

พิชรัชต์ ยมนา (ต้นหอม)
โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา
 
 
ピム

พรวิมล ภูริวัฒนพงศ์ (พิม)
ポーンウィモン プーリワッタナポン

พรวิมล ภูริวัฒนพงศ์ (พิม)
โรงเรียนอนุบาลจอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
トンホーム

วริยา ปฐมนุพงศ์ (เตเต)
ワリヤー パットムヌポン

วริยา ปฐมนุพงศ์ (เตเต)
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
ナームヌン

ปริญญาณัฏฐ์ คำพระบุรี (น้ำหนึ่ง)
パッリンヤーナ カムパッブリー

ปริญญาณัฏฐ์ คำพระบุรี (น้ำหนึ่ง)
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี