จำนวนนักเรียน 209 คน
ไฮซัน

ปนิธาน หนูตะพงค์
パニターン ヌータポン パニターン (ヌータポン)

ปนิธาน  หนูตะพงค์
โรงเรียนปัญญาทิพย์วิทยานุสรณ์
 
 
แพรว

ปสุตา เจริญสุข
パッスッター ジャルンスック (プレオ)

ปสุตา  เจริญสุข
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
มิ่ง

พิพัฒนมงคล บำรุงศรี
ピパッタナムーコン バムルンシー (ミント)

พิพัฒนมงคล  บำรุงศรี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
ตะวัน

เพชรตะวันต์ นิรพันธ์
ペッタワン ニーラパン

เพชรตะวันต์ นิรพันธ์
โรงเรียนอัมสัมชันศรีราชา
 
 
เน็ต

ธนเศรษฐ จันทร์เวียง
タナセット チャンビエン

ธนเศรษฐ  จันทร์เวียง
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
 
ปุณปุณ

ปุณยนุช คงสาคร
プンヤヌット コンサーコン

ปุณยนุช คงสาคร
โรงเรียนอัมสัมชันระยอง
 
 
เจแปน

โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
プンヤヌット コンサーコン

โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
ฮิคารุ

ฮิคารุ โมโระโฮชิ
マナサナン パンエム

ฮิคารุ  โมโระโฮชิ
ประเทศญี่ปุ่น
 
 
ไบโอ

อชิรญา จันราช
センディー マナディー

อชิรญา  จันราช
โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
 
 
เมจิ

สัตตบงกช รุ่งเมือง
ウィランパット チュンチッ

สัตตบงกช  รุ่งเมือง
โรงเรียนรัตนศึกษา
 
 
พอเพียง

วณิชย์ชญา ชะนะ
パッチャララック セオン

วณิชย์ชญา  ชะนะ
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
 
 
หวาย

ภคพร ศรีวงษ์รัตน์
ファーサイ シラオパーポーン

ภคพร ศรีวงษ์รัตน์
โรงเรียนอุดรคริสเตียน