จำนวนนักเรียน 230 คน
อั้ม

ปัณณพร สุทธิเจริญ
パンナナポーン スティジャルーン

ปัณณพร สุทธิเจริญ
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
ปิ่น

สุชัญญา เพ็ชรทองนะ
スチャーニャ ペットーンナ

สุชัญญา เพ็ชรทองนะ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
 
 
ปุยฝ้าย

ปลายฝน ทิพย์รัตน์
プラーイフォン ティプラット

ปลายฝน ทิพย์รัตน์
โรงเรียนอนุบาลแสงทอง
 
 
เอเชีย

หิรัญคณพัฒ พรมแสง
ヒラカナンパット プロムセーン

หิรัญคณพัฒ พรมแสง
โรงเรียนบ้านต้นปรง
 
 
มิกกี้

สุวภัทร แก้วอินทร์
スワパット ゲオイン

สุวภัทร แก้วอินทร์
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
 
 
ออโต้

สุธาศิน ดำทอง
スッタシン ダムトーン

สุธาศิน ดำทอง
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
 
 
แอล

สัณหณัฐ แสงไกร
サハナット センクライ

สัณหณัฐ แสงไกร
โรงเรียนหนองหนอน
 
 
ปีเตอร์

ศักดิวรรธน์ เกียรติเวชสิทธิ์
サクディワット ギヤッティウェーチャシ

ศักดิวรรธน์ เกียรติเวชสิทธิ์
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
 
 
ข้าวปั้น

วราเมธ แซ่กี่
ワラメー セーギー

วราเมธ แซ่กี่
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
 
 
โฟกัส

วรกฤต เขียวนุ้ย
ウォラクリット キヤオヌイ

วรกฤต เขียวนุ้ย
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
 
 
ดีเจ

พีรภัทร ชูแก้ว
ピーラパット チューゲオ

พีรภัทร ชูแก้ว
โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
 
 
โฟวิว

พงศ์ภรณ์ เกลี้ยงจิตร
ポンポーン ギィヤンジット

พงศ์ภรณ์  เกลี้ยงจิตร
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส