อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนละ 2,350.- บาท (บุตรข้าราชการเบิกได้)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้น ม.1 และนักเรียนย้าย

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 อัตราค่าธรรมเนียมอื่น 27,550.- บาท

 • ค่าอาหารกลางวัน 5,500.- บาท (สำหรับนักเรียนไป-กลับ)
 • ค่าตรวจสุขภาพ 150.- บาท
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 250.- บาท
 • ค่าสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ 600.- บาท
 • ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 600.- บาท
 • ค่าบริการเอกสารทางวิชาการ 250.- บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด 200.- บาท
 • ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 10,000.- บาท
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 4,000.- บาท
 • ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ 3,000.- บาท
 • ค่าเรียนคณิตศาสตร์ 3,000.- บาท

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 อัตราค่าธรรมเนียมอื่น 26,100.- บาท

 • ค่าอาหารกลางวัน 5,500.- บาท (สำหรับนักเรียนไป-กลับ)
 • ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 600.- บาท
 • ค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 10,000.- บาท
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 4,000.- บาท
 • ค่าเรียนวิทยาศาสตร์ 3,000.- บาท
 • ค่าเรียนคณิตศาสตร์ 3,000.- บาท

นักเรียนหญิง

ค่าหนังสือและเครื่องแต่งกายของนักเรียนหญิง 12,000.- บาท

 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน ประมาณ 3,500.- บาท/ปีการศึกษา
 • กระเป๋า 1 ใบ
 • ชุดสูท เสื้อสูทพร้อมปัก และกระโปรงสก๊อต 1 ชุด
 • ชุดนักเรียน เสื้อ 2 ตัว, เอี๊ยม 2 ตัว และไท 1 เส้น
 • ชุดพละ เสื้อพร้อมกางเกง 1 ชุด
 • ชุดยูกาตะ 1 ชุด
 • เข็มขัด 1 เส้น

นักเรียนชาย

ค่าหนังสือและเครื่องแต่งกายของนักเรียนชาย 10,450.- บาท

 • ค่าหนังสือเรียน / เอกสารประกอบการเรียน ประมาณ 3,500.- บาท/ปีการศึกษา
 • กระเป๋า 1 ใบ
 • ชุดสูท เสื้อสูทพร้อมปัก และกางเกงขายาว 1 ชุด
 • ชุดนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ 2 ตัว, กางเกงขาสั้น 2 ตัว และไท 1 เส้น
 • ชุดพละ เสื้อพร้อมกางเกง 1 ชุด
 • ชุดยูกาตะ 1 ชุด
 • เข็มขัด 1 เส้น

*** หมายเหตุ

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเลือกซื้อเอง

 • ชุดลูกเสือและชุดเนตรนารี
 • รองเท้าหนังแท้
 • รองเท้าผ้าใบสีน้้าตาล สำหรับชุดลูกเสือ (นักเรียนชาย)
 • รองเท้าผ้าใบสีขาว สำหรับชุดพละ

ชำระค่าหนังสือ และเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของนักเรียน ณ วันที่มามอบตัว

หอพักหญิง

ภาคเรียนละ 39,000.- บาท (แบ่งชำระ 7,900.- บาท/เดือน)

 • ค่าเช่าหอพักค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
 • ค่าดูแลและบริการอื่น (ครูประจำหอพัก) / เสริมทักษะชีวิต เป็นต้น

หอพักชาย

ภาคเรียนละ 34,000.- บาท (แบ่งชำระ 5,900.- บาท/เดือน)

 • ค่าเช่าหอพักค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เย็น)
 • ค่าดูแลและบริการอื่น (ครูประจำหอพัก) / เสริมทักษะชีวิต เป็นต้น

*** หมายเหตุ

 • ค่าซักผ้า เดือนละ 500.- บาท (นักเรียนเป็นผู้ชำระเอง)
 • ค่าประกันความเสียหายของหอพัก 1,000.- บาท (ได้รับคืนเมื่อย้ายออกจากหอและไม่มีความเสียหาย)

ชำระเงินสดหรือบัตรเครดิต

ชำระได้ที่ห้องการเงิน โรงเรียนมัธยมยานากาวา

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM

ค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนมัธยมยานากาวา

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียม โรงเรียนมัธยมยานากาวา
 • บัญชีเลขที่ 363-045157-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ค่าหอพักและค่าอาหาร

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง ชื่อบัญชี ค่าหอพักและอาหารโรงเรียนมัธยมยานากาวา
 • บัญชีเลขที่ 363-045346-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ค่าหนังสือ ค่าเสื้อชุดนักเรียนและค่าอื่น ๆ

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าวัง ชื่อบัญชี รายได้อื่นโรงเรียนมัธยมยานากาวา
 • บัญชีเลขที่ 363-045345-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

จ่ายด้วยเช็ค

สั่งจ่ายในนาม โรงเรียนมัธยมยานากาวา

ส่งเอกสารมาที่ โรงเรียนมัธยมยานากาวา
124/8 ซ.ยานากาวา ม.1 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ ระบุชื่อ-ที่อยู่สำหรับติดต่อกลับ