ตารางเรียนชั้นปีต่าง ๆ

  • ตารางเรียน ม.1  
  • ตารางเรียน ม.2  
  • ตารางเรียน ม.3  
  • ตารางปรับพื้นฐาน ปี 2565  
  • ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2565