จำนวนนักเรียน 239 คน
ออมสิน

ญาณพัฒน์ ขบวนสาร
ヤナパット・カボワンサン

ญาณพัฒน์  ขบวนสาร
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
 
 
แพรว

ปสุตา เจริญสุข
パッスッター ジャルンスック (プレオ)

ปสุตา  เจริญสุข
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
มิ่ง

พิพัฒนมงคล บำรุงศรี
ピパッタナムーコン バムルンシー (ミント)

พิพัฒนมงคล  บำรุงศรี
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 
 
ตะวัน

เพชรตะวันต์ นิรพันธ์
ペッタワン ニーラパン

เพชรตะวันต์ นิรพันธ์
โรงเรียนอัมสัมชันศรีราชา
 
 
เน็ต

ธนเศรษฐ์ จันทร์เวียง
タナセート チャーウィアン

ธนเศรษฐ์  จันทร์เวียง
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 
 
ปุณปุณ

ปุณยนุช คงสาคร
プンヤヌット コンサーコン

ปุณยนุช คงสาคร
โรงเรียนอัมสัมชันระยอง
 
 
เจแปน

โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
プンヤヌット コンサーコン

โชติกา เอื้อตระการวิวัฒน์
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
ไบโอ

อชิรญา จันราช
アシラヤー チャンタラー

อชิรญา  จันราช
โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
 
 
เมจิ

สัตตบงกช รุ่งเมือง
サッタボンク ルンムアン

สัตตบงกช  รุ่งเมือง
โรงเรียนรัตนศึกษา
 
 
หวาย

ภคพร ศรีวงษ์รัตน์
パカポン シウォンラット

ภคพร ศรีวงษ์รัตน์
โรงเรียนอุดรคริสเตียน
 
 
ข้าวหอม

ฟ้าใส ศิระโอภาพร
ファーサイ シラオパーポーン

ฟ้าใส  ศิระโอภาพร
โรงเรียนเทศบาลเสมาเมือง
 
 
ชมพู

เพชรชมพู ห่วงรัก
ペッチョンプー フワンラック

เพชรชมพู ห่วงรัก
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา