จำนวนนักเรียน 230 คน
หวาย

ภคพร ศรีวงษ์รัตน์
パカポン シウォンラット

ภคพร ศรีวงษ์รัตน์
โรงเรียนอุดรคริสเตียน
 
 
ข้าวหอม

ฟ้าใส ศิระโอภาพร
ファーサイ シラオパーポーン

ฟ้าใส  ศิระโอภาพร
โรงเรียนเทศบาลเสมาเมือง
 
 
ชมพู

เพชรชมพู ห่วงรัก
ペッチョンプー フワンラック

เพชรชมพู ห่วงรัก
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 
 
มี่

พิชานันท์ ขวัญเจริญ
ピチャヤナン クワンチャルーン

พิชานันท์ ขวัญเจริญ
โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา
 
 
น้ำชา

กัญญาพัชร จันทร์โชติ
カンヤパット チャンチョート

กัญญาพัชร  จันทร์โชติ
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
 
 
โซดา

รัฐวุฒิ แขดวง
ラッタウット ケードゥワン

รัฐวุฒิ แขดวง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
 
 
บัว

รักษนันท์ บุญทอง
ラクサナン ブーントン

รักษนันท์ บุญทอง
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
 
 
กฤษฎิ์

เด็กชายภูคเนต วงศ์พรัด
プータネー ウォンプラッド

เด็กชายภูคเนต วงศ์พรัด
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
 
 
ปาย

ภัทรวิทย์ จันทร์ทิพย์
パタラウィット ジャンティップ

ภัทรวิทย์ จันทร์ทิพย์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
 
 
อาปิง

ปัญญพัฒน์ เอกพิชญานนท์
パンヤパット エピチャヤノン

ปัญญพัฒน์ เอกพิชญานนท์
โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
 
 
มาร์วิน

ชัยภัทร ทิพย์รัตน์
チャイヤパット ティプラット

ชัยภัทร ทิพย์รัตน์
โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
 
 
แสนดี

แสนดี มานะดี
センディー マナディー

แสนดี   มานะดี
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช