จำนวนนักเรียน 230 คน

ศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)
スィリウィット・ギアトウェーチャシット(コプター)

ศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)
โรงเรียนบูรณะรำลึก - จังหวัดตรัง
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวาประเทศญี่ปุ่น
 

เศรษฐวิทย์ โพธิ์ธัญญา (พูม)
セッタウィット・ポータンヤ(プーム)

เศรษฐวิทย์ โพธิ์ธัญญา (พูม)
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต
ศึกษาต่อ : โรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น