อาคารเรียน

  • ลักษณะ : อาคาร 3 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
  • แนวคิด : เป็นการออกแบบผสมผสานสองวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
  • สร้างเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2558
  • สิ่งแวดล้อม : อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในสวนมังคุดใต้ร่มจำปาทอง

อาคารเรียนยานากาวาแห่งมิตรภาพไทย- ญี่ปุ่น

อาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก รองรับแสงตะวันยามเช้า ชั้น 1 ประกอบด้วยห้อง ผู้อำนวยการ ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องวิทยาศาตร์ ห้องครัว และห้องพยาบาล มีลานสำหรับทำกิจกรรม ต่าง ๆ ข้างหน้าอาคารมีตัวอักษรญี่ปุ่น 4 ตัว 啐啄同時 (SOTTAKUDOUJI) และป้ายชื่อโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยกำกับ