ห้องประชุมใหญ่

  • ชื่อห้อง : ห้องประชุมคิวชู
  • ที่ตั้ง : ชั้น 3 ของอาคารเรียน
  • การใช้งาน : กิจกรรมการสำคัญ เวทีพัฒนาการพูด พิธีเปิดเรียน จบการศึกษา
  • ขนาด : รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า 300 คน

เวทีพัฒนาการพูด YanagawaTalk

เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สุดในโรงเรียน เป็นเวทีการพูด YanagawaTalk การแสดง ละคร ดนตรี ใช้สำหรับจัดกิจกรรม พิธีเปิดการเรียน พิธีจบการศึกษา ตลอดการต้อนรับแขกสำคัญจากประเทศญี่ปุ่น และบุคคลสำคัญของประเทศไทย