ที่ดื่มน้ำ

  • ที่ตั้ง : ข้างอาคารที่พักหน้าโรงเรียน
  • เดลิกะ : เครื่องนวัตกรรมแห่งอนาคตปรับให้น้ำเป็นประจุลบ
  • ติดตั้งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2559
  • ข้อมูลเพิ่มเติม : www.yokoso.co.th/dileka.php

มุมน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเดลิกะนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น

นักเรียนสามารถดื่มน้ำได้ทุกก๊อกที่จัดเตรียมไว้ ทางโรงเรียนได้สร้างโรงงานน้ำดื่มโดยใช้เครื่องนวัตกรรมแห่งอนาคตจากประเทศญี่ปุ่นมาติดตั้งเพื่อตัดประจุบวกออกไป เหลือแต่ประจุลบ ทำให้น้ำมีความเป็นด่างอ่อนๆ มีความเหมาะสมสำหรับร่างกายของนักเรียน น้ำมีโมเลกุลขนาดเล็กดีต่อสุขภาพ