หอพักหญิง

  • ชื่อหอ : ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
  • ที่ตั้ง : หน้าโรงเรียนเยื้องไปทางสนามบาสเกตบอล
  • สร้างเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2558
  • แนะนำหอพัก : www.youtu.com/b6Mck961Ycw

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

เป็นอาคาร 3 ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงมั่นคง สร้างตามหลักวิศกรถูกต้องตามกฎของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ รองรับนักเรียนได้ จำนวน 100 คน ออกแบบให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเหมาะสมสำหรับในการใช้ชีวิต 3 ปี ในห้อง นักเรียนอยู่ 3 คน ณ ตอนนี้ ประกอบด้วย พี่ ม.3 ม.2 และน้อง ม.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโครงการพี่ดูแลน้อง ดูแลโดยครูหอพัก 24 ชั่วโมง