ห้องสมุด

  • ที่ตั้ง : อยู่ชั้น 1 ห้องแรกซ้ายมือ ขนาดใหญ่เท่าห้องพักครู
  • หนังสือ : มีหนังสือทั้งภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น
  • เปิดบริการ : เวลา 08:30 น.- 17:00 น.
  • ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ : www.flipsnack.com/yanagawa/

แหล่งเรียนรู้สองวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นจุดกำเนิดทักษะ

ห้องสมุดยานากาวาเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเห็นต่าง ๆ เป็นสถานที่ประชุมสภานักเรียน ฝึกทักษะทางความคิด การแสดงออก การนำเสนอ ภาวะผู้นำ และที่สำคัญคือที่อ่านหนังสือของนักเรียนที่สามารถใช้ได้ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์