ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

อดีตผู้อำนวยการ หลักสูตรปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทย...ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ เรียนปริญญาเอกกับผมเราได้พูดคุยกันเรื่องแนวคิดในการพัฒนาบ้านเกิดและประสบการณ์ สมัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น ดีใจเห็นโรงเรียนมัธยมยานากาวามีความก้าวหน้าขึ้นตาลำดับ 
เป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กให้มีระเบียบวินัย สอนเด็กไม่ให้ ฟุ้งเฟ้อ ประหยัด บรรยากาศในสวนน่าเรียน เด็กสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และนักเรียนก็สามารถไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นได้ เป็นการสร้างเด็กเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต

ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต

นายกสมาคมกาแฟและชาไทย
เป็นโรงเรียนสอนให้คนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ นักเรียนอยู่อย่างมีความสุข ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการไทย เด็กมีความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่ชอบคือบูรณาการศาตร์พระราชา อยากแนะนำ ให้มาเรียนที่นี้...ครับ
ติดตามความก้าวหน้ามาโดยตลอดเป็นโรงเรียนทางเลือกสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างเด็กไทยให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ การให้เกีรยติผู้อื่น ทำให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นำให้ประเทศชาติเป็นอย่างดี ยินดีสนับสนุนและขอเชิญชวนให้มาเรียนที่นี้...
นายภาณุ อุทัยรัตน์

นายภาณุ อุทัยรัตน์

สมาชิกสภาแห่งชาติ | อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผมเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารในการขับเคลื่อนยานากาวาให้ประสบความสำเร็จ สร้างคนยุคใหม่เพื่อมาพัฒนาชาติไทย เห็นการพัฒนาโรงเรียนอย่างก้าวตามลำดับ สามารถนำเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนอื่นอีกด้วย ขอเชิญชวนให้ลูกหลานมาเรียนที่นี้…
รู้กับ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ มาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 9 ปี ได้นำระบบญี่ปุ่นมาผสมผสานกับการศึกษาไทยได้อย่างลงตัว เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก บรรยากาศในโรงเรียนร่มรื่นดี อากาศดี
พระราชสุทธิวิมล

พระราชสุทธิวิมล

เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง

ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
โรงเรียนมัธยมยานากาวาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มาเยี่ยม ขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการพาลูกหลานมาเรียนที่นี้ ผมเชื่อมั่นและศรัทธาในความตั้งใจของผู้บริหาร ทำโรงเรียนด้วยตั้งใจจริง
ขอชื่นชมการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ได้อย่างลงตัว การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทำให้เห็นคุณภาพของประชากรที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศไทยต่อไป
นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร

นายไกรสิทธิ์ เลิศไกร

รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (2563)
นายพีระพงษ์ สองวิหค

นายพีระพงษ์ สองวิหค

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
มีความประทับใจมาก…บรรยากาศดีมีความเหมาะสมในการเรียนการสอน มีความปลอดภัย เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบสไตล์ในประเทศไทย เสริมภาษาญี่ปุ่นในหลักสูตรซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนมีความตั้งใจมากในการรับความรู้เพื่อต่อยอด ทำให้ชีวิตที่ดีขึ้น ชื่มชมในผู้บริหารที่ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนจบประสบความสำเร็จ เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างคนเพื่อการสร้างชาติอีกโรงเรียนหนึ่ง…
พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว (บิ๊กน้อย)

พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว (บิ๊กน้อย)

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3
ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง
พัฒนาการศึกษาแบบเรียนปฎิบัติจริง และภาษาญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในนำไปใช้กับชีวิตจริงซึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นในประเทศจำนวนมากรองรับผู้ที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ เป็นโอกาสของเยาวชน…
เป็นโอกาสที่ดีของลูกๆ ได้มาอยู่สถาบันที่มีคุณภาพ นำระบบญี่ปุ่นมาเสริมให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และให้เกียรติผู้อื่น เคารพตนเอง จะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ขอให้กำลังใจลูกๆทุกคน
นางธัญกมล ฉิมมี

นางธัญกมล ฉิมมี

ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ครูและบุคลากรอาชีวศึกษเอกชน