ศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)

ศิริวิชย์ เกียรติเวชสิทธิ์ (คอปเตอร์)

สอบผ่านความภาษาญี่ปุ่น ระดับ   N 5

สอบผ่านวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ. N 5 เป็นประธานสภานักเรียนประจำปี 2564 นักร้อง นักพูด ..เรียนต่อ ม.ปลายญี่ปุ่น

กรศิรัศมิ์ นุชม่วง (ปราง)

กรศิรัศมิ์ นุชม่วง (ปราง)

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ N 4

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ  N 4 ชนะเลิศสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นเหรียญทองภาคใต้ เป็นนักพูด นักคิดนักกิจกรรม ได้รับทุนการศึกษาเรียน ม.ปลายญี่ปุ่น

วีรกรณ์ เลิศสิริสรณ์  (กันกัน)

วีรกรณ์ เลิศสิริสรณ์ (กันกัน)

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5

สอบผ่านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N 5 และสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เป็นกรรมการสภานักเรียนมีบทบาทภาวะผู้นำที่ดี

อิษยา สถิติสังวร (ชีต้าร์)

อิษยา สถิติสังวร (ชีต้าร์)

สอบผ่าน N5 คะแนน 100 %

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5  คะแนน 100 % เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

กันต์ ปานจันทร์ (กันต์)

กันต์ ปานจันทร์ (กันต์)

สอบผ่าน N5 คะแนน 100%

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 คะแนน 100% เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

คณิศร ศรีณพงษ์ (คิง)

คณิศร ศรีณพงษ์ (คิง)

สอบผ่าน N5 คะแนน 100%

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 คะแนน 100% เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

โชทาโร มูไค (โชทาโร)

โชทาโร มูไค (โชทาโร)

สอบผ่าน N2 คะแนน 100%

สอบผ่านความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 คะแนน 100% เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายประเทศญี่ปุ่น

พงศพัศ เลิศสรวิศย์ (ต้นน้ำ)

พงศพัศ เลิศสรวิศย์ (ต้นน้ำ)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N 4

เป็นกรรมการสภานักเรียน ตั้งใจเล่าเรียน ศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

พิณญาภา แซ่ฉั่ว (ลูกฟูก)

พิณญาภา แซ่ฉั่ว (ลูกฟูก)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

 เป็นกรรมการสภานักเรียน ศึกษาต่อ ม.ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี สาขาภาษาญี่ป่น นักเต้น นักร้อง นักพูด

ศิริษา พรหมแก้ว (อิ๋ว)

ศิริษา พรหมแก้ว (อิ๋ว)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

เป็นกรรมการสภานักเรียน ตั้งใจเล่าเรียน รู้จักตัวเอง ช่วยเหลือผู้อื่น จิตอาสา มีเป้าหมายที่ชัดเจน

สิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)

สิตารัศม์ พิมลศรี (โบตั๋น)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

ขยันเรียน มุ่งมั่น ตั้งใจ มีเป้าหมายชัดเจน รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สุชานันท์ ศรีงาม (อิ๋ง)

สุชานันท์ ศรีงาม (อิ๋ง)

สอบผ่านความสามารถภาษาปุ่น N5

เป็นกรรมการสภานักเรียน นักเต้น นักร้อง นักพูด นักกิจกรรม อยู่กับสังคมได้