รับสมัครนักเรียน ม.1 และนักเรียนย้าย ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน ม.1 และนักเรียนย้าย ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน ม.1 และนักเรียนย้าย ปีการศึกษา 2566
1. ใบสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2566 <--คลิกที่นี้ 
2. ข้อสอบออนไลน์ ปีการศึกษา 2566   <--คลิกที่นี้
3. สำหรับนักเรียนประจำ (อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ)  <--คลิกที่นี้
4. หลักฐานการมอบตัว  <--คลิกที่นี้
5. ใบมอบตัว  <--คลิกที่นี้
6. แบบฟอร์มวัดสูท (นักเรียนชาย/นักเรียนหญิง)  <--คลิกที่นี้
7. แบบฟอร์มวัดกางเกง (เฉพาะนักเรียนชาย)  <--คลิกที่นี้
8. สรุปค่าใช้จ่ายปีการศึกษา 2566   <--คลิกที่นี้

 

 

 

  659
ประกาศเมื่อ 13/12/2022 13:21:15