ตรวจสอบผลการเรียน และนักเรียนติด ร ภาคเรียนที่ 1/2565

ตรวจสอบผลการเรียน และนักเรียนติด ร ภาคเรียนที่ 1/2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด ร ภาคเรียน 1/65

1.ชั้น ม.1

2.ชั้น ม.2

3.ชั้น ม.3

นักเรียนที่ติด ร สามารถแก้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 11 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น

ระบบตรวจสอบผลการเรียน ภาค 1/2565  <<--คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบผลการเรียน

หากท่านไม่สามารถตรวจสอบได้ กรุณาติดต่อ ครูปิว ฝ่ายการเงิน โทร.08-1538-6693

  814
ประกาศเมื่อ 05/10/2022 11:33:40