เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมโลก

เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมโลก

โรงเรียนเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมโลก…สร้างเด็กให้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ให้เกียรติผู้อื่น สามารถย้ายเข้าตลอดปี ระดับ ม.1-3 มีหอพักบริการแยกหญิง ชาย ครูหอดูแล 24 ชั่วโมง แก้ปัญหาเด็กติดโทรศัพท์มือถือ นอนตื่นสาย ไม่ทำอะไร อยู่แต่ในห้อง สามารถทดลองเรียนก่อน 1 สัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทรเลย 0876991155

  22
ประกาศเมื่อ 04/06/2022 15:36:22