งานวัดผลประเมินผล

งานวัดผลประเมินผล

งานวัดผลประเมินผล  คุณครูสามารถกรอกคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2567 ได้จากลิ้งด้านล่างนี้

>>>>>> ฟอร์มแบบประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/67 

หากติดขัดปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ครูแมว

 

 

  105
ประกาศเมื่อ 13/06/2024 11:51:06