แจ้งตารางเรียนและ กำหนดการ  เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

แจ้งตารางเรียนและ กำหนดการ เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

กำหนดการเรียนและค่าใช้จ่าย เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

1111111111วันที1111111111 

1111111111กิจกรรม1111111111
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 นักเรียนใหม่เข้าหอพัก
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 สภานักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 หยุดพักผ่อน
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เรียนปรับพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เตรียมกิจกรรมเปิดภาคเรียน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 พิธีเปิดเรียน ยานากาวา 
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมสัมพันธ์น้อง-พี่ ยานากาวา
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียน 1/2567

ค่าใช้จ่าย เรียนปรับพื้นฐาน 

1. สำหรับนักเรียน หอพัก  ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร3 มื้อ+ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียน  2,000 บาท 

2. สำหรับนักเรียนไปกลับ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารเที่ยง+ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียน  800 บาท

     **สำหรับนักเรียนไปกลับ ประสงค์จะพัก คืนละ 100 บาท

สามารถชำระเป็นเงินสด หรือโอนบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 363-045345-7 

ชื่อบัญชี รายได้อื่นโรงเรียนสาธิตยานากาวา

3. ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 

หน่วย เซลล์พืช

กฎการเขียน Mind Map

 

 

  553
ประกาศเมื่อ 21/02/2024 15:39:25