โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
 
30 พฤศจิกายน 2563 :: NEW-ปฏิทินเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 [อ่ าน402 คน]
29 พฤศจิกายน 2563 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2563 [อ่ าน539 คน]
16 ตุลาคม 2563 :: ระบบงานทะเบียน-ver1.0..[NEW} [อ่ าน1892 คน]
08 ตุลาคม 2563 :: ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2563 [อ่ าน605 คน]
29 มิถุนายน 2563 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 [อ่ าน522 คน]
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Tel. : 0-7580-0849
QRCode YANAGAWA.AC.TH
ผู้เข้าชม