โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
 
17 สิงหาคม 2563 :: ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2563 [อ่ าน84 คน]
02 กรกฏาคม 2563 :: รายงานระบบผลการเรียน [อ่ าน339 คน]
29 มิถุนายน 2563 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 [อ่ าน269 คน]
18 มิถุนายน 2563 :: ปฏิทินวิชาการวัดผล ฉบับ(COVID-19)_63 [อ่ าน205 คน]
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Tel. : 0-7580-0849
QRCode YANAGAWA.AC.TH
ผู้เข้าชม