โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
Open House Online-Yanagawa
   
 
   

ช่องทางการติดต่อ Open House Online-Yanagawa

1.ช่องทาง  FB โรงเรียนมัธยมยานากาวา

2. ช่องทาง  youTube โรงเรียนมัธยมยานากาวา

 กิจกรรม Open House Online-Yanagawa

1. Open House ตอนที่ 1 วันที่ 20 พ.ย. 2564 

2. Open House ตอนที่ 2 วันที่ 21 พ.ย. 2564

3. Open House ตอนที่ 3 วันที่ 27 พ.ย. 2564

4. Open House ตอนที่ 4 วันที่ 28 พ.ย. 2564

ช่องทางการสมัครเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ม1 และนักเรียนย้ายโรงเรียน

---->>ใบสมัครเรียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมยานากาวา <<----คลิกที่นี้

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:11:50
 
 
 
 
แนะนำโรงเรียน
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้
พันธกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ คติพจน์
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์
เครื่องแบบนักเรียน
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)