โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
21 สิงหาคม 2564 :: ระบบงานทะเบียน-ver1.0..[NEW} [อ่ าน249 คน]
02 กรกฏาคม 2564 :: ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564-02-07-64 [อ่ าน169 คน]
21 มิถุนายน 2564 :: TImeLINE : ครูและบุคคลากรของโรงเรียน [อ่ าน224 คน]
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Tel. : 0-7580-0849
QRCode YANAGAWA.AC.TH
ผู้เข้าชม