โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โครงสร้างองค์กรและบุคลากร | การสมัครเรียน | การเดินทาง | โปร์ชัวร์ PDF
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
0-7580-0849
 
16 ตุลาคม 2563 :: ระบบงานทะเบียน-ver1.0 [อ่ าน85 คน]
08 ตุลาคม 2563 :: ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2563 [อ่ าน30 คน]
17 สิงหาคม 2563 :: ตารางสอบกลางภาคเรียน 1/2563 [อ่ าน134 คน]
29 มิถุนายน 2563 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 [อ่ าน330 คน]
 
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
สมัครเรียนโรงเรียนมัธยมยานากาวา
YANAGAWA HIGH SCHOOL
สมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น)
เรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง
Tel. : 0-7580-0849
QRCode YANAGAWA.AC.TH
ผู้เข้าชม